Expositors

Hola expositor/a!

Inscripcions obertes

Fira d’Igualada és l’entitat que organitza, gestiona i promou aquesta fira. És una fira multisectorial oberta a tot tipus d’expositors, que es du a terme conjuntament amb Fira d’Automoció, Artesania, Mercat d’Antiguitats i un seguit d’activitats lúdiques, culturals i esportives.

DATES: 22, 23 i 24 de setembre de 2023

LLOC: Passeig Verdaguer, Igualada

Fira d’Igualada és l’entitat que organitza, gestiona i promou aquesta fira. És una fira multisectorial oberta a tot tipus d’expositors, que es du a terme conjuntament amb Fira d’Automoció, Artesania, Mercat d’Antiguitats i un seguit d’activitats lúdiques, culturals i esportives.

DATES: 20,21 i 22 de setembre de 2024

LLOC: Passeig Verdaguer, Igualada

HORARI:

Divendres dia 20, de 17h a 21h.
Dissabte dia 21, de 10h a 14:30h i de 17h a 21h.
Diumenge dia 22, de 10 a 14:30h. i de 17h a 20h.

La Fira romandrà tancada dissabte i diumenge de 14.30 h a 17 h.

 • Per a poder participar com expositor de Firanoia, cal disposar d’assegurança de responsabilitat civil, llicència d’activitats, i en cas d’exposar o vendre productes alimentaris, disposar de carnet de manipulador d’aliments.
 • Les empreses interessades a participar a Firanoia han d’emplenar la butlleta d’inscripció, omplint tots els camps amb les seves dades i sol·licituds d’espai.
 • La reserva serà vàlida una vegada s’hagi efectuat el pagament del 25% de l’import de la factura emesa per part de Fira d’Igualada, sempre abans del 26 de juliol.
 • El pagament del 75% restant s’ha d’efectuar abans del 10 de setembre.
 • Durant la primera quinzena de setembre rebreu el planell indicant l’espai adjudicat.
 • L’adjudicació d’espais és dret exclusiu de l’organització de Firanoia.
 • La distribució es farà d’acord amb les prioritats següents:
 • Els estands modulars amb persiana estaran ubicats entre els carrers Òdena i Sant Magí, la resta d’espais estaran ubicats entre els carrers Òdena i Cardenal Vives.
 • Participants en l’edició anterior si es reserva abans del 24 de maig.
 • Superfície sol·licitada.
 • Ordre de sol·licitud d’inscripció.
 • Productes a exposar.
 • Altres consideracions tècniques.
 • Productes a exposar.
 • Altres consideracions tècniques.

S’acceptarà la cancel·lació de reserva i anul·lació del contracte per part de l’expositor, comunicant-ho per escrit al correu electrònic marc@firaigualada.org

 

Fins a 30 dies abans de l’esdeveniment, l’expositor tindrà dret a la devolució del 50 % de l’import liquidat, sempre serà retornat mitjançant transferència bancària.

 

En el cas de que es cancel·li l’esdeveniment per causes de força major, es retornarà a l’expositor la totalitat de l’import liquidat.

a) Estand modular (entre els carrers Òdena i Sant Magí) 87€/m2

Inclou espai, estands modulars amb persiana motoritzada, terra de fusta sense moqueta i presa general de corrent de 100w. Si es vol moqueta s’ha de consultar el sobre cost.

b) Carpes amb estand modular 60€/m2

Inclou espai, carpa amb estand modular a dins, terra de fusta amb moqueta grisa, un focus i presa general de corrent de 100w.

c) Carpes 50€/m2

Inclou espai, carpa, terra de fusta amb moqueta grisa, un focus i presa general de corrent de 100w.

d) Espai lliure 40€/m2

Inclou espai i presa general de corrent de 100w per la llum.

e) Zona industrial 45€/m/l

Inclou espai i presa general de corrent de 100w per la llum.

 

 • Els espais/ estands que fan cantonada interior tindran un suplement de 8 €/m2
 • Els espais/ estands que fan cantonada amb carrer tindran un suplement de 16€/m2
 • A aquests preus cal afegir-hi el 10% d’ IVA
 • El mínim de superfície tant per l’ estand modular com per l’ espai lliure és de 9 m2
 • Tots els estands tenen una profunditat de 3 metres.

 

Tant els estands modulars com els espais lliures inclouen:

 

 • Servei de vigilància.
 • Assegurança de responsabilitat civil de l’entitat per danys a tercers durant els dies de la fira, muntatge i desmuntatge.
 • Hi ha a disposició de l’expositor una còpia de l’esmentada pòlissa.
 • Servei d’emmagatzematge d’embalatges.
 • Inserció gratuïta a la revista (catàleg) editada per l’organització (L’organització queda exempta de responsabilitat pels errors que de publicació.)
 • Servei de manteniment i d’atenció a l’expositor.
 • Wifi al servei de l’expositor.
 • Servei de neteja dels passadissos i zones comunes.
 • No estan inclosos en cap de les tarifes l’assegurança per robatori i la neteja de l’estand.

Des de Fira Igualada disposem de servei de lloguer de mobiliari, flors, càtering, personal auxiliar, marxandatge, publicitat, ampliació d’energia i tot el que pugueu necessitar prèvia reserva.

Espai lliure :

Hauran de posar-se en contacte amb l’organització per conèixer les dades tècniques  i presentar el plànol del projecte abans del 6 de setembre.

Poden iniciar el muntatge el dijous dia 19 de setembre  de les 9:00h a les 20:00h i divendres 20 de  les 9:00 a les 16:00h.

Estand Modular:

El dijous dia 19 de setembre de les 15:00h a les 20:00h

El divendres dia 20 de les 9:00h a les 16:00h

En ambdós formats, el muntatge s'ha d'haver finalitzat  el divendres 20 a les 16:00h.

Diumenge 22 a partir de les 20:00  fins a les 22:00 h i dilluns dia 23 de les 8:00 a les 13:00h.

Els estands mod

 • Els estands modulars s’ han de tornar en el mateix estat en què van ser lliurats. No es poden fer  forats ni a les parets ni als muntants.  Consulti’ns si vol enganxar algun element de decoració per tal de trobar alguna solució a les seves necessitats.

 

 • Tots els estands i els espais lliures s’han de deixar completament buits sense cap tipus de material al finalitzar la fira.
 1. El personal de l’organització podrà fer retirar aquells productes exposats, que al seu criteri no siguin adequats per la tipologia de Firanoia.
 2. L’espai i distribució dels estands i espais es única i exclusivament responsabilitat de Fira Igualada, es podran rebre suggeriments i peticions, que dintre del possible s’intentarà donar cabuda.
 3. L’organització privarà de la seva participació a qualsevol expositor que tingui un comportament incorrecte o inadequat sense retorn de l’import pagat.
 4. Tot expositor participant haurà de facilitar les seves dades a l’organització amb la finalitat de tenir-ne el contacte. Omplint el formulari accepta que les seves dades siguin incloses a la base de dades de Fira d’Igualada, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre sobre protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD).
 5. Fira d’Igualada, es reserva el dret d’admissió de persones, empreses i objectes a participar de             Firanoia 2024, així com resoldre qualsevol qüestió sobre la fira no contemplada en aquesta             normativa.
 6. Efectuar la reserva de participació implica el coneixement, acceptació i compliment d’aquestes normes.

 

 

Per a més informació podeu adreçar-nos un correu electrònic a marc@firaigualada.org o be al telèfon  938 040 102.