Hola Expositor/a

Aquest és l’espai per a l’Artesania

Normes de participació de la mostra d’artesania

Informació general

Dates de celebració: 25 i 26 de setembre de 2021
Horari: Dissabte, de 10 del matí a 9 del vespre. Diumenge de 10 del matí a 8 de la tarda.
Ubicació: Passeig Verdaguer
Localitat: Igualada (Barcelona)
Sector participant: Multisectorial

Contractació

La participació a la Fira es condiciona a la prèvia formalització de la sol·licitud d’inscripció, on s’especificaran totes les dades de l’empresa expositora. La presentació de la sol • licitud d’inscripció implica l’acceptació de les normes del reglament de participació en l’activitat firal de la Fira d’Igualada.

Es obligatori que tots els participants disposin d’una assegurança de responsabilitat civil i carnet de manipulador d’aliments (en el cas de parades de productes alimentaris).

Cancel·lació de reserva i reemborsament

S’acceptarà la cancel·lació de reserva i anul·lació del contracte per part de l’expositor, comunicant-ho per escrit al correu electrònic info@firaigualada.org.

Fins a 30 dies abans de l’esdeveniment, l’expositor tindrà dret al 90% de devolució de l’import de la reserva, fins a 15 dies abans es retornarà el 50% de l’import mitjançant transferència bancària.

Cancel·lació de l’esdeveniment

En el cas de cancel·lació de l’esdeveniment per causes de força major, es retornarà a l’expositor la totalitat de l’import liquidat.

Adjudicació d’espais

La ubicació dels estands dins el recinte firal és competència de Fira d’Igualada, sota els criteris de: necessitats específiques, sol·licitud de metres quadrats demanats i cronologia en la recepció de sol·licituds. S’acceptaran els suggeriments dels expositors, com a pacte, però sense caràcter vinculant obligat. Els espais tenen una profunditat de 3 metres.

Muntatge i desmuntatge

Muntatge: Es farà el mateix dia de la Fira a partir de les 8 del matí i fins les 10 h.
Desmuntatge: S’haurà de fer el mateix dia de cloenda de la Fira i a partir de les 7 de la tarda.

L’Organització podrà concretar un dipòsit en metàl·lic i en la quantia que creguin oportuna per respondre als danys que eventualment poguessin causar a les instal·lacions fixes. Acabada la Fira, l’expositor ha de deixar l’espai completament buit i net.

Assegurances

Fira d’Igualada, té contractada una pòlissa de responsabilitat civil de danys a tercers amb un capital de 600.000 € per donar cobertura a qualsevol negligència i dany que sigui responsable la nostra entitat. No queda coberta la responsabilitat civil dels expositors per les seves accions, ni la cobertura de robatori dels objectes i mobiliari dels estands. Fira d’Igualada recomana la contractació d’aquestes cobertures per part dels expositors per tal d’evitar situacions no desitjades.

Inscripció

El preu del metre lineal pels dos dies és de 35 €/m els que portin productes alimentaris i de 25 €/m per la resta.

Aquest preu inclou l’espai i una presa elèctrica propera. La reserva mínima és de 2 metres.

Hi ha places limitades.

Empleneu el formulari i envieu-lo. Contactarem amb vosaltres per informar-vos de l’adjudicació de la plaça i en cas afirmatiu, del procés de pagament a través del TPV de la nostra plataforma.

Una vegada feta la preinscripció rebreu una confirmació de la reserva al vostre correu electrònic.

Fet el pagament, rebreu les instruccions de participació juntament amb el número d’ubicació de la parada, que serà assignat per ordre d’inscripció.