Hola Expositor/a

Aquest és l’espai per al sector comercial

Preinscripció

Ompliu el següent formulari per fer una prereserva de l’estand o espai, des de Fira d’Igualada us contactarem per concretar la informació restant necessària per formalitzar la contractació per a la vostra participació.Normes de participació per al sector comercial

Informació general

Dates de celebració: del 31 de maig al 2 de juny de 2019
Horari: De 10 del matí a 9 del vespre. Ambdós dies.
Ubicació: Passeig Verdaguer
Localitat: Igualada (Barcelona)
Sector participant: Multisectorial

Inscripció

Les empreses interessades a participar a FIRANOIA hauran d’emplenar la butlleta d’inscripció i enviar-lo per e-mail a general@firaigualada.org

Per poder participar com expositor a Firanoia, cal disposar d’assegurança de responsabilitat civil, llicència d’activitats i, en el cas d’exposar o vendre productes alimentaris, disposar de carnet de manipulador d’aliments.

Posteriorment, una vegada efectuada la reserva d’espais, se us enviarà un plànol indicant l’espai adjudicat, el contracte d’inscripció (que s’haurà d’emplenar degudament i retornar per e-mail) i els fulls de contractació de serveis en cas de necessitar quelcom.

Contractació d’espais

La distribució i l’adjudicació es faran d’acord amb les prioritats següents:

Participants en l’anterior edició
Superfície sol·licitada
Ordre de sol·licitud de preinscripció
Productes a exposar
Altres consideracions tècniques

L’adjudicació d’espais de la fira és dret exclusiu de l’organització de FIRANOIA.

Contractació de serveis

FIRA D’IGUALADA posa al servei de l’expositor les següents prestacions:

· Els estands modulars van equipats amb moqueta, presa general de corrent de 100w/m2 ( monofàsica i total) per la llum pròpia de l’estand i un endoll.
· Els estands de construcció lliure van equipats amb una presa bàsica de corrent de 100w/m2 (monofàsica)
· Servei de seguretat
· Assegurança de responsabilitat civil
· Servei d’extinció d’incendi
· Servei d’emmagatzematge d’embalatges
· Inserció gratuïta al catàleg
· Servei de manteniment i d’atenció de l’expositor

De forma opcional, FIRA D’IGUALADA ofereix serveis i complements com: mobiliari, hostesses, jardineria, allotjament, ampliació d’energia, vapor, aire comprimit etc. Amb la sol·licitud d’admissió se’ls lliurarà els fulls de contractació de serveis.

FIRA D’IGUALADA s’encarrega de la neteja dels passadissos i de les zones comunes. La neteja dels estands és responsabilitat de l’expositor i aquest pot contractar la neteja en els fulls de contractació de serveis esmentats.

Catàleg

El catàleg oficial de FIRANOIA serà editat per l’organització. L’organització queda exempta de responsabilitat pels errors que poguessin publicar-se.

Muntatge i desmuntatge

L’organització proporcionarà als expositors passis de muntatge i desmuntatge que caducaran durant la celebració de la fira.

El muntatge serà dos dies abans de la celebració de 9 a 13 h i de 15 a 19 h. El desmuntatge serà l’últim dia de la celebració i l’endemà Els estands modulars s’han de tornar en el mateix estat en què van ser lliurats sense poder fer cap forat a les parets ni muntants.

Els expositors que tinguin l’estand de construcció lliure hauran de posar-se en contacte amb l’organització per conèixer les dades tècniques. Així mateix hauran de presentar a l’organització el plànol del projecte. Al finalitzar la fira hauran de retirar tot el material deixant l’espai sense cap construcció.

Assegurança

FIRA D’IGUALADA ha concertat una pòlissa de responsabilitat civil de danys a tercers, que serà vigent durant els dies de la fira (inclosos els dies de muntatge i desmuntatge). Hi ha a disposició del contractant una còpia de l’esmentada pòlissa. L’assegurança de robatori haurà de ser coberta particularment pel propi expositor.

Reglament general

Per qualsevol eventualitat hi ha a disposició del contractant el reglament de participació a l’activitat firal de FIRA D’IGUALADA.

Preus i condicions de pagament

Modalitat           Elements inclosos                              Preu  
Modular               Estand modular tancat                         73 € / m2
Lliure                   Espai lliure en zona comercial              51 € / m2

La contractació de més d’un mòdul gaudirà de descompte. Als preus cal afegir-hi el 10% d’IVA.

La reserva serà vàlida una vegada rebuda la butlleta d’inscripció per correu i pagat el 25% del cost de l’estand. El pagament del 75 % restant s’ha d’efectuar 20 dies abans de la fira, fent una transferència a Fira d’Igualada o enviant-nos un taló. Tots els pagaments han d’efectuar-se sempre a favor de FIRA D’IGUALADA utilitzant una de les següents fórmules:

Xec a favor de FIRA D’IGUALADA
Transferència bancària al compte:
Banc Sabadell: ES44 0081-0037-92-0001352736
BBVA: ES54 0182-8099-1701-0001-0059