Hola Expositor/a

Aquest és l’espai per al sector comercial

Normes de participació per al sector comercial

Descripció

Fira d’Igualada és l’entitat que organitza, gestiona i promou aquesta fira. És una fira multisectorial oberta a tot tipus d’expositors, que es du a terme conjuntament amb Fira d’Automoció, Artesania, Mercat d’Antiguitats i un seguit d’activitats lúdiques, culturals i esportives.

DATES:
23, 24 i 25 de setembre de 2022

LLOC:
Passeig Verdaguer, Igualada

HORARI:
Divendres dia 23, de 17 h a 21 h.
Dissabte dia 24, de 10 h a 14:30 h i de 17 h a 21 h.
Diumenge dia 25, de 10 h a 14:30 h i de 17 h a 20 h.
La Fira romandrà tancada dissabte i diumenge de 14.30 h a 17 h.

Inscripció i reserva

Per a poder participar com expositor de Firanoia, cal disposar d’assegurança de responsabilitat civil, llicència d’activitats, i en cas d’exposar o vendre productes alimentaris, disposar de carnet de manipulador d’aliments.

Les empreses interessades a participar a Firanoia han d’emplenar la butlleta d’inscripció, omplint tots els camps amb les seves dades i sol·licituds d’espai.

La reserva serà vàlida una vegada s’hagi efectuat el pagament del 25% de l’import de la factura emesa per part de Fira d’Igualada, sempre abans del 29 de juliol.

El pagament del 75% restant s’ha d’efectuar abans del 14 de setembre.

Durant la primera quinzena de setembre rebreu el planell indicant l’espai adjudicat.

L’adjudicació d’espais és dret exclusiu de l’organització de Firanoia.

La distribució es farà d’acord amb les prioritats següents:
– Participants en l’edició anterior si es reserva abans del 15 de juliol.
– Superfície sol·licitada.
– Ordre de sol·licitud d’inscripció.
– Productes a exposar.
– Altres consideracions tècniques.

Cancel·lació de reserva

S’acceptarà la cancel·lació de reserva i anul·lació del contracte per part de l’expositor, comunicant-ho per escrit al correu electrònic general@firaigualada.org.

Fins a 30 dies abans de l’esdeveniment, l’expositor tindrà dret a la devolució del 90% de l’import liquidat i fins a 15 dies abans serà del 50% de l’import. En ambdós casos serà retornat mitjançant transferència bancària.

Cancel·lació de l’esdeveniment

En el cas de que es cancel·li l’esdeveniment per causes de força major, es retornarà a l’expositor la totalitat de l’import liquidat.

Preus estands i espais

a) Estand modular 79€/m2
Inclou espai, estand modular, moqueta, presa general de corrent de 100w per la llum

b) Espai lliure 55€/m2
Inclou espai i presa general de corrent de 100w per la llum

c) Zona industrial 35€/m2
Inclou espai i presa general de corrent de 100w per la llum

– Els espais/ estands que fan cantonada interior tindran un suplement de 7 €/m2
– Els espais/ estands que fan cantonada amb carrer tindran un suplement de 15€/m2
– A aquests preus cal afegir-hi el 10% d’ IVA
– El mínim de superfície tant per l’ estand modular com per l’ espai lliure és de 9 m2
– Tots els estands tenen una profunditat de 3 metres.

Tant els estands modulars com els espais lliures inclouen:

– Servei de vigilància.
– Assegurança de responsabilitat civil de l’entitat per danys a tercers durant els dies de la fira, muntatge i desmuntatge.
– Hi ha a disposició de l’expositor una còpia de l’esmentada pòlissa.
– Servei d’emmagatzematge d’embalatges.
– Inserció gratuïta a la revista (catàleg) editada per l’organització (L’organització queda exempta de responsabilitat pels errors que de publicació.)
– Servei de manteniment i d’ atenció a l’expositor.
– Servei de neteja dels passadissos i zones comunes.
No estan inclosos en cap de les tarifes l’assegurança per robatori i la neteja de l’estand.

Lloguer de mobiliari i altres serveis

Des de Fira Igualada disposem de servei de lloguer de mobiliari, flors, càtering, personal auxiliar, marxandatge, publicitat, ampliació d’energia, aire comprimit, i tot el que pugueu necessitar prèvia reserva.

Muntatge

1.- Espai lliure :

Hauran de posar-se en contacte amb l’organització per conèixer les dades tècniques i presentar el plànol del projecte abans del 13 de setembre.
Poden iniciar el muntatge el dijous dia 22 de setembre de les 9:00 h a les 20:00 h i divendres 23 de les 9:00 a les 17:00 h.

2.- Estand Modular:

El dijous dia 22 de setembre de les 15:00 h a les 20:00 h El divendres dia 23 de les 9:00 h a les 17:00 h

En ambdós formats, el muntatge s’ha d’haver finalitzat el divendres 23 a les 17:00 h.

Desmuntatge

Diumenge 25 a partir de les 20:00 fins a les 22:00 h i dilluns dia 26 de les 8:00 a les 13:00h.

Els estands modulars s’han de tornar en el mateix estat en què van ser lliurats. No es poden fer forats ni a les parets ni als muntants. Consulti’ns si vol enganxar algun element de decoració per tal de trobar alguna solució a les seves necessitats.

Tots els estands i els espais lliures s’han de deixar completament buits sense cap tipus de material al finalitzar la fira.

Informació

Per a més informació podeu adreçar-nos un correu electrònic a general@firaigualada.org o bé trucar al telèfon 938 040 102.

Inscripció

Per fer una prereserva de l’estand o espai, ompliu el següent formulari.

També podeu descarregar-vos la butlleta d’inscripció. Empleneu-la i envieu-la a general@firaigualada.org.

L’enviament de la butlleta implica l’acceptació de les normes de participació i la política de privacitat.

Des de Fira d’Igualada us contactarem per concretar la informació restant i pagament previ necessaris per formalitzar la contractació per a la vostra participació.

  Informació sobre l'empresa
  Dades de contacte  Informació sobre l'activitat


  Tipologia de l'espai


  Segons la disponibilitat, voleu ubicar-vos en una cantonada?
  Sí, cantonada interior (Suplement 7€/m2)
  Sí, cantonada carrer (Suplement 15€/m2)